مشاوره مناقصات مشاوره مناقصات

سامانه اطلاع رسانی مناقصه ها ، مزایده ها و استعلام بهای آریاتِندر

آموزش و مشاوره مناقصات

AllONE|طراحي سايت | ريسپانسيو سايت

خدمات واحد آموزش و مشاوره مناقصات

سامانه اطلاع رساني اخبار مناقصه ها و مزايده هاي آرياتِندر + استعلام بهاء

سـامانه اطلاع رساني آرياتِندر با تجربه برگزاري چندين دورة آموزشي تخصصي مناقصات و همچنين نيازمندي هاي تحليل اين بـازار در سطح كشور ، با همكاري و همياري گروهـي كارآزموده و مجرّب از اسـاتيد ، كارشناسان و متخصصـان دانشگـاه هاي صنعتـي اميركبير ، علم و صنعت ، صنعتـي شريف و تهران ، واحد آمـوزش و مشاوره مناقصات خود را در جهت نيل به اهداف كاربران خود فعال نموده است . در ادامه عناويني از فعاليت هاي واحد آموزش و مشاوره آرياتِندر بيان مي شود :

پيش ارزيابي مناقصات؛

واحد آموزش و مشاوره آرياتِندر با بهره گيري گروهـي از متخصصان با تجربه ، پس از تكميل اسناد ارزيابـي كيفي و پيشنهاد فني توسط مناقصه گـران و پيش از ارسال مدارك براي كـارفرما ، اسنـاد را پيش ارزيابـي نموده و ايرادات احتمالـي را پس از شناسايـي به همراه راهكار و راهنمايـي هاي لازم به مناقصه گـر محترم گزارش مي نمايد .

تورهاي مميزي مناقصات ؛

اين واحد آمادگـي دارد تا با اعزام مميزان ، مشاوران و مدرسـان حرفه اي خود در محل منـاقصه گران ، تور مميزي مناقصات را به صورت اختصاصي برگزار نمايد . اين تورها يك و نيم روزه و به صورت ذيل مي باشد :

 • روز اول :

  • انجام بازديد و مصاحبه با عوامل
  • بررسي مدارك و مستندات اسناد
  • شناسايي نقاط داراي عدم انطباق
 • نيم روز دوم :

  • ارائه گزارش
  • نشست آموزشي
  • اعطاء گواهينامه بهبود
 

مديريت صفر تا صد مناقصات ؛

يكي از دغدغه هاي اصلـي مشاركت كنندگان منـاقصات ، وجود تعداد بيشماري منـاقصه مرتبط در سطح كشور و عدم توزيع مالـي و زماني مناسب براي شركت در تمامي آنها مي باشد . لذا اين واحد با بهره گيري از نيروي هـاي حرفه اي و سازمان يافته خود ، تمامي مراحل فرآيند منـاقصات ( از مرحله انتخاب تا انعقاد قرارداد ) مناقصه گران را عهده دار مي شود .

دوره هاي آموزشي مناقصات ؛

يكـي از پر مخاطب تريـن فعـاليت هـاي اين واحد ، برگـزاري دوره هـاي تخصصـي منـاقصـات به صـورت اختصاصي ( در محل متقاضيان ) و يا به صورت عمومي ( در محل يكي از دانشگاه هاي سطح كشور ) براي پرسنل و كادر فني مشاركت كنندگان در مناقصات مي باشد كه توسط اساتيد برجسته كشوري با محوريت فرآيند و موفقيت در مناقصه ها برگزار مي گردد .

واحد آموزش و مشاوره آريـاتِندر اميدوار است تا با بهره گيري از نخبگـان و اساتيد كشوري بتواند در بهبود شرايط اقتصادي و روند موفقيت بخش خصوصي در اركان دولتي ، حضوري موثر داشته باشد . به اميد آن روزامتیاز:
 

برچسب:
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1395/12/2 ساعت: ۲۱ توسط:ariajam :